понеделник, 25 февруари 2013 г.

Маркетинг поведение Може ли маркетингът да подобри потребителските нагласи?


marketing

Маркетинг поведение

Принципно, измерването на нагласите на дадена таргет група не се извършва само, за да се определи каква е тълпата от хора, към която сме се насочили.

То се осъществява и с цел при неблагоприятни ситуации да се пристъпи към промяна на нагласите, като по този начин да се създадат по-благоприятни предпоставки за отприщване на желаното поведение в маркетинга - закупуване на определената стока.


Преди да се предприеме търсене на възможности за промяна на нагласите, е важно да се отбележи наличната вече нагласа. Обикновено за тази цел се използват три фактора:
  • Посоката – дали изследваното лице одобрява или не конкретната стока;
  • Степента – тук се има предвид стойността, която изследваното лице придава на предмета (определя се по конкретна скала);
  • Важността – тук следва се взема под внимание значението, което изследваното лице придава на съответния предмет, според който е формирана нагласата.

В много от изследванията, усилията са насочени предимно към първите два фактора. Би било добре да потърсим отговор и на други въпроси, имащи пряко отношение към практиката на маркетинг специалистите, а именно:

  • Всички ли нагласи проявяват еднаква чувствителност към промяна?
  • Кои нагласи са особено трайни и как може да бъде осъществен процесът по тяхната промяна?

Задачата да се промени нагласата, произлиза от връзката между нагласа и поведение, и съществуващите особености между тях. По отношение на възможността, чрез информацията да се повлияе на нагласите може да се каже, че в процеса на комуникация и от собственият си опит, човек формира нови нагласи.
 

Процесът на учене е от съществено значение, особено т. нар. имитационно учене. Нагласите се появяват в резултат на преработването на новата информация и последващата оценка за рекламирания обект. Формираните в този процес позитивни мисли подпомагат процеса на повлияване. Негативните, напротив - възпрепятстват процеса на повлияване и подобна реакция би могла да се появи, не само като резултат на вътрешна контрааргументация, но и като следствие от многократно повтаряне на рекламното предлагане.
 

Очертаните възможности маркират само най-общо връзката между нагласата и повлияващата комуникация. Но за един маркетинг специалист, например - въпросът е от съществено значение, което налага неговото задълбочено изучаване и познаване в детайли.
 

Тази статия участва в конкурса на Rave Marketing » 
http://www.rave-marketing.com/promo-100leva


Photo: office.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Автор: Елвис Методиев
Личен сайт: http://metodiev-design.com


Елвис е студент с рaзнообразни хобита. Едно от тях е писането на статии от всякакъв тип.


бутон за социални мрежи

Няма коментари:

Публикуване на коментар