вторник, 3 септември 2013 г.

Бизнес от лихвени процентиМикрофинансова организация


бизнес от лихви
Случва се, когато на човек не му достига малка сума пари, необходима за определена придобивка. Обикновено, за помощ се обръща към  приятелите си с обещанието да върне сумата на заплата. Проблемът е в това, че те не винаги са в състояние да дадат на заем нужната сума пари, особено не за дълго - до получаване на заплата при отсъствие на каквито и да било спестявания. Как да постъпим  в подобна ситуация?

Доскоро отговор не съществуваше, докато не се появиха огромно количество фирми, гордо носещи абревиатурата МФО - микрофинансова организация.

Целта за създаването на тези организации е кредитиране на остро нуждаещите се от пари „сега и веднага“. Сумите, които се отпускат не превишават средната заработка на човек за месец. Но, процентите върху тях наистина са поразителни - за всеки ден задържане се начисляват 2% лихва, като максималният срок за погасяване на кредита рядко е повече от две седмици.

Каква е същността в съществуването на такива организации? Наистина ли хората отиват да вземат малка сума пари назаем, за да я върнат след половин месец с 30% отгоре? Оказва се, че да и притокът от клиенти не намалява. Да се заработи от проценти се оказва напълно възможно!

С какво е нужно да се съобрази предприемачът, планиращ  да открие собствена МФО? Тънкостите са много, а да се изнамери информация за равитието на микрофинансовите организации е трудно - първооткривателите на този вид бизнес щателно крият от обществеността методите си. Именно тези първи стъпки са задължителни за изпълнение в името на благополучието на фирмата:
  • Микрофинансова организация без регистрация е незаконна. За да се обезопаси бизнеса от закона, той трябва да бъде официален, досъпен за работа и заработка на пари. Ако не се изпълнят тези стъпки, държавата може да предприеме към собственика на фирмата множество наказателни операции и да се стигне до откриването на наказателно дело. За целта по-удачно е да се регистрира микрофинансовата организация под знака ООД (дружество с ограничена отговорност). 

  • Без достатъчен стартов капитал в този бизнес няма успех. Освен наетото помещение е необходима и обстановка за сътрудниците и клиентелата - работните места и компютри, бюра за обслужване на клиенти и диван за чакащите за прием. На работещите трябва да се плаща заплата, а на собственика на помещението - наем. Разгласяването на бизнеса и намирането на потенциални клиенти, чрез средствата за масова информация също ще "изяде" голяма част от финансите. 

  • Грамотна реклама - това е реактивният двигател на всеки съществуващ бизнес. Колкото повече хора знаят за удобни и търсени услуги, толкова повече клиенти ще има. И следователно, ще се увеличат паричният оборот, печалбите и чистият доход.

Съобразявайки се с тези прости и необходими условия, собственикът няма да опетни името си, а самата финансова организация ще се развива успешно, обхващаща всички потенциални клиенти. Колкото повече са оборотните средства във фирмата, живееща от процентните лихви, толкова по-висок чист доход ще се образува. Тази бизнес идея е толкова печеливша, колкото и банкерството.


бутон за социални мрежи

Няма коментари:

Публикуване на коментар